• Alevitisme
 • Nieuws
 • Contact
 • Alevitisme
 • Nieuws
 • Contact

Nieuws

Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Als dit lukt, kunnen we stap voor stap meer ruimte creëren in de anderhalvemetersamenleving.

De essentie van de maatregelen is: blijf zoveel mogelijk thuis, werk vanuit huis als dat kan en houd 1,5 meter afstand. Als we ons hier allemaal aan houden, komt er voorzichtig ruimte. Dat wordt de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

De meeste maatregelen zijn in principe tot en met 19 mei 2020 van kracht. Het primair onderwijs en de kinderopvang openen weer op 11 mei 2020. Ook worden voor kinderen en jongeren de sportmogelijkheden verruimd. Het verbod op evenementen blijft gehandhaafd tot 1 september 2020. In de komende periode gaan verschillende sectoren plannen maken die kunnen bijdragen aan een (gedeeltelijke) opening in de anderhalvemetersamenleving.

Hieronder een overzicht van de maatregelen, onderverdeeld in 3 categorieën: gezondheid, openbaar leven en maatregelen om deze periode door te komen.

Gezondheidsadviezen voor iedereen

 • Was uw handen
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
  • Was daarna uw handen
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  • Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten
    
 • Voor iedereen in Nederland geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis indien mogelijk en ga alleen naar buiten als dat nodig is: boodschappen doen, de hond uitlaten, een frisse neus halen of iets voor een ander te doen. Blijf op 1,5 meter afstand van anderen, behalve binnen uw gezin/huishouden. Ga zoveel mogelijk alleen op pad.
  • Breng kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school of de opvang.
  • Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan. Openbaar vervoer is geen uitje.
 • Kinderen en jongeren mogen vanaf 29 april georganiseerd buitensporten onder begeleiding. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld.
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen onder begeleiding buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen kunnen wel naar hun werk als dat nodig is.
 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen kunnen vaak wel werken (overleg zo nodig met uw werkgever).
 • Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heeft u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen. Huisgenoten werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts en/of benauwdheid hebben. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over de leefregels thuis.
 • Risicogroepen:
  Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn ouderen (mensen van 70 jaar of ouder) en mensen met een kwetsbare gezondheid. Behoort u tot deze groep? Blijf thuis, ontvang zo min mogelijk bezoek, houd 1,5 meter afstand en onderhoud contact met anderen via de telefoon of op andere manieren.

Beperking openbaar leven

Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Er zijn daarom maatregelen om de vorming van groepen tegen te gaan. De regels zijn erop gericht het dagelijks leven mogelijk te houden én te voorkomen dat er onverantwoorde situaties ontstaan. Tegen groepen van meer dan twee personen kan worden opgetreden, ook als men 1,5 meter afstand houdt. Het maakt daarbij niet uit of zij elkaar toevallig zijn tegengekomen of dat zij hebben afgesproken.

Voor iedereen geldt:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
  • ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers)
  • en houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Ga alleen naar buiten als dat nodig is
  • voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor een ander te doen;
  • houd ook dan 1,5 meter afstand tot elkaar;
  • Mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen kunnen gebruik maken van ‘noodopvang’ voor kinderen op school of kinderopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en de samenleving zo draaiende houden.
 • Als u naar buiten gaat, houd dan 1,5 meter afstand tot anderen (uitgezonderd gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar onderling).
 • Verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek.
 • Wijs bij zelfstandig wonende ouderen (70-plussers) één of twee vaste personen aan die de oudere met enige regelmaat blijven bezoeken
  • Ga niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt.
  • Houd ook hier zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

Evenementen

 • Het verbod op vergunnings- en meldplichtige evenementen geldt tot 1 september.
  • Dit is omdat het voor dergelijke evenementen (bijvoorbeeld Lowlands, TT Assen) complex is om de 1,5 meter afstand op een veilige manier te organiseren. Ook vanwege de lange voorbereidingstijd van dit type evenementen, en de daarbij horende kosten, is vroegtijdige helderheid van belang.
 • Bioscopen, theaters, concertzalen, bibliotheken, musea en erfgoed met een publieksfunctie blijven gesloten tot en met 19 mei.
  • Een deel van de culturele sector heeft zijn activiteiten al geschrapt voor langere duur, gezien bijvoorbeeld de grote voorbereidingstijd ervan.
 • Ook culturele activiteiten, zoals voorstellingen, tentoonstellingen en concerten zijn verboden tot en met 19 mei.
 • Er zijn enkele uitzonderingen:
  • Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn en er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
  • Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats; ze kunnen fysiek alleen doorgang vinden als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn die altijd 1,5 meter afstand houden.
  • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen alleen plaatsvinden als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Werkgerelateerde bijeenkomsten kunnen doorgaan met maximaal 100 personen en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Het gaat daarbij om samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties.

Gesloten locaties

 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk – ook voor coffeeshops. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en neem uw consumptie mee.
 • Gesloten zijn ook: sportverenigingen, sport- en fitnessclubs, sauna’s, casino’s, speelhallen, seksinrichtingen.
 • Er is een uitzondering voor sportverenigingen wanneer zij buitensporten voor jongeren tot en met 18 jaar aanbieden, of wanneer zij aangewezen zijn als trainingslocatie voor topsporters.

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs.
 • Er wordt een uitzondering gemaakt voor (para)medische beroepen wanneer er een individuele medische indicatie bestaat, de zorg niet op afstand kan worden gegeven of kan worden uitgesteld én de beoefenaar alle gezondheidsadviezen kan naleven.

Onderwijs

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.
  • De dagopvang voor kinderen van 0-4 en gastouderopvang voor kinderen van 0-12 gaat regulier open.
  • Basisscholen halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren.
  • Het speciaal (basis)onderwijs gaat weer 100% open.
  • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken volgens de richtlijnen; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan.
  • Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
  • De buitenschoolse opvang volgt de basisscholen. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, doen dat op de dagen dat ze ook naar school gaan.
  • Leraren en medewerkers in de kinderopvang met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) werken thuis.
  • Kinderen en ouders komen niet naar school wanneer zij zelf verkoudheidsklachten hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden Celsius, of wanneer een gezinslid klachten met koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft.
  • De noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen wordt voortgezet.
 • Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs blijven gesloten tot en met in ieder geval 1 juni. Scholen zijn indien nodig wel open voor (school)examens. Middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten zijn gesloten. Scholen en universiteiten geven onderwijs op afstand.
  • Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan voorbereidingen treffen zodat leerlingen vanaf 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Winkels, OV en andere openbare locaties

 • Winkels en het openbaar vervoer nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid en afspraken over reizigersgedrag.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio bepaalt waar en onder welke voorwaarden markten mogen plaatsvinden.
 • De voorzitter van uw veiligheidsregio kan locaties (zoals vakantieparken, campings, stranden, winkels en parken) sluiten en de politie kan optreden als dat nodig is. Gemeenschappelijke was- toilet en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken, en bij parken, natuurgebieden en stranden zijn gesloten.
 • Er kunnen boetes worden opgelegd als meer dan 2 personen minder dan 1,5 meter afstand houden.

Buitenlandse reizen

 • Reis niet naar het buitenland, tenzij dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn bijvoorbeeld niet noodzakelijk.
 • Nederland heeft met alle andere Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk samen de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Dit inreisverbod geldt tot en met 14 mei.
 • Alle mensen die vanuit een hoog-risicogebied naar Nederland vliegen moeten een gezondheidsverklaring kunnen laten zien. Alleen passagiers met zo’n verklaring mogen aan boord.
 • Iedereen die vanuit een hoog-risicogebied naar Nederland vliegt, krijgt het dringende advies om na aankomst veertien dagen in thuisquarantaine te blijven.
 • Er geldt een vliegverbod vanuit risicogebieden naar de BES-eilanden. Hiervoor is een lijst samengesteld. 
 • Alle reizigers die Nederland binnenkomen worden geïnformeerd over gedragsregels die hier gelden.

Aanvullende maatregelen

De overheid neemt aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat we deze periode als samenleving zo goed mogelijk door komen.

 • Om de samenleving draaiende te houden, gelden voor mensen werkzaam in cruciale beroepen of vitale processen enkele uitzonderingen:
  • Zij kunnen gebruik maken van ‘noodopvang’ voor kinderen op school of kinderopvang.
  • Zij hoeven niet thuis te blijven bij milde verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden Celsius, of wanneer een gezinslid klachten met koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft. Overleg zo nodig met uw werkgever)
  • Zij blijven wel thuis als zij zelf verkoudheidsklachten met koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheid hebben.
 • Noodpakket voor banen en economie: tijdelijke financiële regelingen voor ondernemers en zzp’ers. Hierbij gaat het om tegemoetkoming inkomsten en salarissen, uitstel van belastingen en versoepeling van kredieten. Deze maatregelen geven ook deels steun aan de culturele en creatieve sector.
 • Verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs zodat supermarkten goed bevoorraad kunnen worden.
 • Verruiming van de limiet van contactloos betalen met uw pinpas. Zo helpen banken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan want bij deze manier van betalen is het niet nodig om uw pincode in te toetsen.
  • Ready2Help, het netwerk van burgerhulpverleners van het Rode Kruis, informeert kwetsbare mensen hoe zij zich kunnen beschermen tegen het coronavirus.
  • NL Doet brengt hulpvragen en vrijwilligerswerk bij elkaar.
  • Er zijn diverse hulplijnen voor ouderen: ANBO (0348-46 66 66), KBO-PCOB (030-3 400 600) en het Rode Kruis (070-4455 888).
  • Corona-hulplijn voor ouderen met een migratieachtergrond: 030-3400600.
  • Het platform Nietalleen.nl van lokale organisaties en kerken brengt hulp en hulpvragen bijeen.
  • Kijk voor initiatieven bij u in de buurt op de website van uw gemeente.

Leave a comment

Nederlandsكوردی‎Türkçe
Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt ​​uw persoonlijke gegevens om uw surfervaring te verbeteren.