Denetleme Kurulu

1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından delegeler arasından atanacak üç üyeden oluşur.

2. Genel kurul toplantısından hemen sonra kendi aralarından seçecekleri
bir başkan ve bir sekreter.

3. Denetleme Kurulu Başkanı, kurul ile üç ayda bir toplanır.
Bu toplantıda başkan,
Muhasebe ve yönetim kurulunun çalışma yöntemi ile birlikte bir rapor hazırlanması
bulguları hakkında. Denetim Kurulu raporu kabul eder. Bu rapor sunulmalıdır
Başkanlık Divanına devredilecek. Başkanlar Konseyi bu amaca hizmet eder
raporu genel kurula sunmak.

4. Gözetim Kurulu üyeleri, önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, denetçi olarak yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.

Hak-Der Denetleme Kurulu:

isim                    E-posta adresi                                
Arap Bilal info@hakder.nl
Veysel Bilici
Zeliha Cimtay
Nederlandsكوردی‎Türkçe
Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kişisel bilgilerinizi ister.