• Alevitisme
  • Nieuws
  • Contact
  • Alevitisme
  • Nieuws
  • Contact
Alevitische federatie WELKOM BIJ HAK DER
nieuws Corona virus nieuws
Het Alevitisme is een humanistische filosofie... ALEVITISME
HAKDER Cenaze Fonu websitesi HAKDER CENAZE FONU

Laatste nieuws

Meer nieuws
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook Posts

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

Din ve inanç özgürlüğünün uluslararası insan hakları hukukunda sarsılmaz bir yeri olmasına rağmen hala günümüzde birey ve toplumların inanç ve din temelinde ayrımcılığa uğradığı bir dünyada yaşıyoruz.

Oysa toplumsal barış ve refahı hakim kılabilmemizin tek yolu kapsayıcı bir yaklaşım ve inanç özgürlüklerine saygılı bir düzeni hakim kılmaktan geçiyor.

22 Ağustos Din veya İnanç Temelli Şiddet Eylemi Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü vesilesiyle ülkemizde ve dünya coğrafyasında din ve inancı nedeniyle şiddete maruz kalmış tüm kurbanları anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

21. yüzyılı idrak etmemize rağmen Kerbela’dan Sivas’a hala din ve inanç topluluklarına, dini mabetlere yönelik saldırılara, nefret suçları ve yaygın zulümlere şahit oluyoruz. Kendi coğrafyamızda da nefret suçları ve din, inanç temelinde şiddete en çok maruz kalan topluluklardan biri olan Alevi toplumu olarak her tür ayrımcılığı, nefret suçunu kınıyoruz.

'72 millet birdir' diyen Yunus Emre, 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir, iyiler her an iyidir' diyen Hacı Bektaş Veli'nin yüzyıllar ötesinden gelen bilgeliği toplumlarımıza 21. yüzyılda toplumsal barışa evrilen bir şifanın sözleridir. Bu geleneğin devamı ve sürdürücüsü olan Alevi toplumu gelenek ve değerleriyle her alanda özgürlükleri savunurken şiddetin her türlüsünü reddetmeyi sürdürecektir. İncinsek de incitmeyen bir kültürü sadece kendi coğrafyamıza değil tüm dünyaya hakim kılmak için yılmadan çalışacağız.

22 Ağustos Din veya İnanç Temelli Şiddet Eylemi Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü'nde nefret suçları, ayrımcılık ve şiddeti kınadığımızı yinelerken Türkiye'yi yönetenleri de bu suçlarla etkili mücadeleye ve gerekli yasal ve önleyici önlemleri almaya davet ediyoruz. Türkiye ancak eşitlikte, insan sevgisi ve demokraside buluştuğunda bu kadim toprakların, Anadolu'nun ruhuna sadık kalmış olacağız.


Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu
Alevi Bektaşi Federasyonu
Alevi Vakıflar Federasyonu
Alevi Dernekleri Federasyonu
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri
Alevi Kültür Dernekleri
... Laad meer zienLaad minder zien

Muharrem Matemimiz başlıyor.

Biz aleviler bir ömür boyu, el ile - dil ile - bel ile tuttuğumuz orucumuzla birlikte her sene matem oruçlarımızı tutarız.
Matem oruçlarımız bu sene, Masum-u paklar ve Fatma ana adına tutulan karşılama oruçlarının ardından,
-10 Ağustos SALI günü başlayıp,
-21 Ağustos CUMARTESİ günü sona erecektir. Arkasından Aşureler (Oniki imamlar çorbası) kaynatılacaktır.

Sevgili canlar Muharrem matemi sürecinde Kerbela şehitleri ve insanlık tarihi boyunca katledilen cümle mazlumların yasını çekip onların yaşadığı acıları saygıyla yadedeceğiz.

İmam Hüseyin ve beraberindekiler haklı davaları ve adalet uğruna çıktıkları yolda, 10 Ekim 680 tarihinde (10 Muharrem 61) Kerbela’da Yezit’in binlerce kişilik ordusu tarafından vahşice katledildiler.
Yaşanan bu katliam tarihe kara bir leke olarak geçti. Kerbela, insanlık tarihinin kanayan bir yarası oldu. Asırlardır dinmeyen bir acı bıraktı. Yezit sadece İmam Hüseyin’i ve beraberindekileri değil, İmam Hüseyin’in şahsında adaleti ve insanlığıda katletti.

İmam Hüseyin ve Kerbela haksızlığa karşı başkaldırının ve direnişin simgesi oldu.
Kerbela aynı zamanda acılarımızın toplamının adı oldu.

Kerbela, karanlık ve aydınlığın, Hak ve batıl’ın, ezen ve ezilenin mücadelesinin değişmez sembolü haline dönüştü. İnsanlık tarihi her daim zalimlerin ve onlara karşı direnen mazlumların mücadelesine sahne oldu.
Nerede bir Yezit varsa orada bir Hüseyin, nerede bir zulmeden varsa orada direnenler varoldu.
Kerbela’lar hiç bir zaman bitmedi, kılıf değiştirerek günümüze kadar her zaman süregeldi.
Her yer Kerbela, her gün Aşura oldu, Hak ile batıl arasındaki savaş hep devam etti.

Ne zaman zulme karşı direnen bir mazlum görülse hep Hüseyin akla geldi. Bir kırba su getirmeye çalışırken kolları kesilen Celal Abbas, bedeni delik deşik edilen Ali Ekber, eli kınalı Kasım, altı aylık Ali Asgar ve direngenliğiyle, yiğitliğiyle Zeynep ana hiç bir zaman unutulmadı.
Hür’ün kahramanlığı dilden dile anlatıldı.
Keşiş, İmam Hüseyin aşkına 7 oğlunun başını kurban etti.
Biz aleviler için yaşadığımız katliamların her birisi adeta birer Kerbela oldu.

Bizler ehlibeyt bendeleri olarak aradan asırlar geçmesine rağmen, Kerbela katliamı sanki daha dün yaşanmış gibi Hüseyin ve yarenlerinin acısını yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz.
Tarih boyunca yaşanan katliamları ve acıları Kerbela ile özdeşleştiren biz aleviler, her sene Hicri takvime göre 1 Muharrem ile 12 Muharrem günleri arasında Kerbela şehitleri ve onların nezdinde, katliama uğramış tüm mazlumların matemi çekeriz.

Ayrıca Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki hesaplama küsüratından dolayı bazı kaynaklar Muharrem’in 9 Ağustos’ta başladığını göstermektedir ! Ancak önemli olan niyettir.

Matem günleri süresince düğün, eğlence, zevk ve sefadan uzak durulmalıdır. Böylelikle yaşanan katliamlara ve acılara karşı bir nişan göstermiş oluruz. Oruçlar gün batımı ile sona erer. Aslolan sadece aç kalmak değil, yaşanılan acıları bir nebze olsun hissetmek ve Hüseyin’in duruşunu içselleştirebilmektir. Çağımızın Yezit’lerine karşı dik durabilmek ve günümüz Kerbela’larına karşı nasıl mücadele etmemiz gerektiğini algılamaktır. Günümüzde yaşanan haksızlıklara tepkisiz ve duyarsız kalmamaktır.

Matem süresince açık olan Cemevlerimizde Covid’e yönelik sağlık tedbirlerimizi elden bırakmadan, Matem muhabbetleri yapılmalıdır. Kerbela şehitleri aşkına çerağlarımızı uyandırıp verilen gülbenklerle lokmalarımızı paylaşmalıyız. Aynı şekilde hanelerimizde de bu hizmetlerimizi gerçekleştirebiliriz.

Bu anlamda matem günlerinin birliğimize ve dirliğimize vesile olmasını diliyoruz.

Kerbela şehitleri ve onların şahsında tarih boyunca katledilen cümle mazlumlar aşkına tuttuğunuz oruçlar, çektiğiniz matem, verdiğiniz lokmalar Hak katında kabul ola.
Şah-ı Merdan Ali’nin şefaati, erenlerin, evliyaların himmeti üzerimizden eksik olmaya.

Hak Muhammed Ali niyetlerinizi ve ibadetlerinizi Ulu dergahında kabul ve makbul eyleye.

Sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle.
... Laad meer zienLaad minder zien

Muharrem Matemimiz başlıyor.

Biz aleviler bir ömür boyu, el ile - dil ile - bel ile tuttuğumuz orucumuzla birlikte her sene matem oruçlarımızı tutarız.
Matem oruçlarımız bu sene, Masum-u paklar ve Fatma ana adına tutulan karşılama oruçlarının ardından, 
-10 Ağustos SALI günü başlayıp, 
-21 Ağustos CUMARTESİ günü sona erecektir. Arkasından Aşureler (Oniki imamlar çorbası) kaynatılacaktır. 

Sevgili canlar Muharrem matemi sürecinde Kerbela şehitleri ve insanlık tarihi boyunca katledilen cümle mazlumların yasını çekip onların yaşadığı acıları saygıyla yadedeceğiz.

İmam Hüseyin ve beraberindekiler haklı davaları ve adalet uğruna çıktıkları yolda, 10 Ekim 680 tarihinde (10 Muharrem 61) Kerbela’da Yezit’in binlerce kişilik ordusu tarafından vahşice katledildiler.
Yaşanan bu katliam tarihe kara bir leke olarak geçti. Kerbela, insanlık tarihinin kanayan bir yarası oldu. Asırlardır dinmeyen bir acı bıraktı. Yezit sadece İmam Hüseyin’i ve beraberindekileri değil, İmam Hüseyin’in şahsında adaleti ve insanlığıda katletti. 

İmam Hüseyin ve Kerbela haksızlığa karşı başkaldırının ve direnişin simgesi oldu. 
Kerbela aynı zamanda acılarımızın toplamının adı oldu.

Kerbela, karanlık ve aydınlığın, Hak ve batıl’ın, ezen ve ezilenin mücadelesinin değişmez sembolü haline dönüştü. İnsanlık tarihi her daim zalimlerin ve onlara karşı direnen mazlumların mücadelesine sahne oldu. 
Nerede bir Yezit varsa orada bir Hüseyin, nerede bir zulmeden varsa orada direnenler varoldu. 
Kerbela’lar hiç bir zaman bitmedi, kılıf değiştirerek günümüze kadar her zaman süregeldi. 
Her yer Kerbela, her gün Aşura oldu, Hak ile batıl arasındaki savaş hep devam etti. 

Ne zaman zulme karşı direnen bir mazlum görülse hep Hüseyin akla geldi. Bir kırba su getirmeye çalışırken kolları kesilen Celal Abbas, bedeni delik deşik edilen Ali Ekber, eli kınalı Kasım, altı aylık Ali Asgar ve direngenliğiyle, yiğitliğiyle Zeynep ana hiç bir zaman unutulmadı.
Hür’ün kahramanlığı dilden dile anlatıldı. 
Keşiş, İmam Hüseyin aşkına 7 oğlunun başını kurban etti. 
Biz aleviler için yaşadığımız katliamların her birisi adeta birer Kerbela oldu. 

Bizler ehlibeyt bendeleri olarak aradan asırlar geçmesine rağmen, Kerbela katliamı sanki daha dün yaşanmış gibi Hüseyin ve yarenlerinin acısını yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz.
Tarih boyunca yaşanan katliamları ve acıları Kerbela ile özdeşleştiren biz aleviler, her sene Hicri takvime göre 1 Muharrem ile 12 Muharrem günleri arasında Kerbela şehitleri ve onların nezdinde, katliama uğramış tüm mazlumların matemi çekeriz.

Ayrıca Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki hesaplama küsüratından dolayı bazı kaynaklar Muharrem’in 9 Ağustos’ta başladığını göstermektedir !  Ancak önemli olan niyettir. 

Matem günleri süresince düğün, eğlence, zevk ve sefadan uzak durulmalıdır. Böylelikle yaşanan katliamlara ve acılara karşı bir nişan göstermiş oluruz. Oruçlar gün batımı ile sona erer. Aslolan sadece aç kalmak değil, yaşanılan acıları bir nebze olsun hissetmek ve Hüseyin’in duruşunu içselleştirebilmektir. Çağımızın Yezit’lerine karşı dik durabilmek ve günümüz Kerbela’larına karşı nasıl mücadele etmemiz gerektiğini algılamaktır. Günümüzde yaşanan haksızlıklara tepkisiz ve duyarsız kalmamaktır.

Matem süresince açık olan Cemevlerimizde Covid’e yönelik sağlık tedbirlerimizi elden bırakmadan, Matem muhabbetleri yapılmalıdır. Kerbela şehitleri aşkına çerağlarımızı uyandırıp verilen gülbenklerle lokmalarımızı paylaşmalıyız. Aynı şekilde hanelerimizde de bu hizmetlerimizi gerçekleştirebiliriz. 

Bu anlamda matem günlerinin birliğimize ve dirliğimize vesile olmasını diliyoruz. 

Kerbela şehitleri ve onların şahsında tarih boyunca katledilen cümle mazlumlar aşkına tuttuğunuz oruçlar, çektiğiniz matem, verdiğiniz lokmalar Hak katında kabul ola.
Şah-ı Merdan Ali’nin şefaati, erenlerin, evliyaların himmeti üzerimizden eksik olmaya. 

Hak Muhammed Ali niyetlerinizi ve ibadetlerinizi Ulu dergahında kabul ve makbul eyleye. 

Sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle.

Reageer op Facebook

9 augustos degil mi? 20 temmuz kurban bayramidi, 21 gün 9 augustos oluyor

Laad Meer

Media

Meer media
Nederlandsكوردی‎Türkçe
Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt ​​uw persoonlijke gegevens om uw surfervaring te verbeteren.