Raad van discipline

1. De Raad van Discipline bestaat uit drie leden te benoemen door de algemene vergadering uit de afgevaardigden
2. Direct na de bijeenkomst van de algemene vergadering kiezen zij uit hun midden een
voorzitter en een secretaris.
3. De voorzitter van de Raad van Discipline roept de leden bijeen en leidt tevens de vergadering.
4. De secretaris zorgt voor de secretariële zaken en de notulen van de vergaderingen en
stuurt deze door aan het bestuur. Het bestuur zorgt ervoor dat de algemene vergadering
een kopie hiervan ontvangt.
5. De Raad van Discipline heeft tot taak het behandelen van de aanvragen over zaken die
te maken hebben met de discipline; de Raad van Discipline heeft de verplichting binnen
twee maanden tot een besluit te komen.
6. De Raad van Discipline kan de klachten over personen of leden ontvangen en de volgende sancties toepassen:
a.  Kennisgeving;
b.  Tijdelijke schorsing;
c. Voordracht tot ontzetting aan de algemene vergadering of Raad van Voorzitters.
7.  Leden of personen worden schriftelijk op de hoogte gesteld over de besluit(en) van de
Raad van Discipline. 

Raad van Discipline

Naam e-mail
Barış Şahin info@hakder.nl
Kenan Arslan
Zafer Gültekin
Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt ​​uw persoonlijke gegevens om uw surfervaring te verbeteren.