Raad van toezicht

1. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, te benoemen door de algemene leden vergadering uit de afgevaardigden.

2. Direct na de bijeenkomst van de algemene leden vergadering kiezen zij uit hun midden
een voorzitter en een secretaris.

3. De voorzitter van de Raad van Toezicht vergadert om de drie maanden met het bestuur.
Tijdens deze vergadering is de taak van de voorzitter het controleren van de
boekhouding en de werkwijze van het bestuur, alsmede het opstellen van een rapport
over zijn bevindingen. De Raad van Toezicht stelt het rapport vast. Dit rapport dient aan
de Raad van Voorzitters te worden overhandigd. De Raad van Voorzitters dient dit
rapport aan de algemene leden vergadering voor te leggen.

4. De leden van de Raad van Toezicht mogen bestuursvergaderingen bijwonen als toezichthouder, met vooraankondiging

Hak-Der Raad van Toezicht :

Naam                    Email                                
Arab Bilal info@hakder.nl
Veysel Bilici
Zeliha Cimtay
Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt ​​uw persoonlijke gegevens om uw surfervaring te verbeteren.