Over ons

Grondslagen van de Federatie HABF:

De federatie erkent de internationale rechten van de mens en respecteert het humanistische gedachtegoed. De federatie uit dat door tegen iedere vorm van discriminatie te zijn, op grond van taal, religie, etnische afkomst, kleur en geslacht.

De federatie respecteert de verschillende etnische en plaatselijke tradities van Alevieten in Anatolië.

De federatie is er een groot voorstander van dat mensen uit verschillende religies, culturen en etnische afkomst met elkaar op basis van gelijkwaardigheid leven, door onderlinge liefde, respect, tolerantie en vrede.

De federatie staat voor vrijheid van meningsuiting, alsmede een democratisch en seculaire staatsvorm.

De federatie uit dat door een tegenstander van iedere vorm van onderdrukking, geweld, fascisme, racisme en discriminatie te zijn.

Doelstellingen HABF (Federatie van Alevitische Verenigingen Nederland)

De federatie heeft ten doel:

  • De belangen van de in Nederland verblijvende Alevitische gemeenschap in de ruimste zin de woord te behartigen en te werken aan de gemeenschappelijke behoeften en knelpunten op de terreinen: maatschappij en cultuur, educatie, economie, politiek en integratie.
  • Een coördinatiefunctie te vervullen voor alle bij haar aangesloten verenigingen-stichtingen en bevordering te bewerkstelligen van de onderlinge samenwerking en contacten met betrekking tot gemeenschappelijke knelpunten en behoeften.
  • De ontwikkelingen en werkzaamheden in de wereld met betrekking tot de Alevitische beweging nauwlettend te volgen en noodzakelijke ondersteuning te verlenen.
  • De federatie ziet de levensbeschouwing en cultuur van het Alevitisme als een onderdeel van de multiculturele samenleving in Nederland en probeert aan de Nederlandse samenleving en andere groeperingen die kennis over te dragen.

Visie:
Respecteer en accepteer iedereen zonder onderscheid te maken in etnische afkomst, religieuze voorkeur, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur en taal.
Accepteer 72 volken en respecteer 4 heilige boeken zijn de waarden van de Aleviten.

Samenwerking en Lid organisaties :

(AABK) Verenigingen van Europees Alevitische Confederatie . Is een overkoepelde orgaan van Alevitische federaties in Europa.

Humanitische Alliantie, HABF is lidorganisatie van deze Alliantie. Het humanisme is een levensbeschouwing waarin de mens centraal staat. Humanisten gaan ervan uit dat mensen zelf zin en vorm aan hun leven geven. Zij hechten bijzonder aan zelfbeschikking:

(IOT) Inspraak Orgaan Turken: Landelijke organisatie voor belangenberatiging van Turken in Nederland Lid van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM).

Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt ​​uw persoonlijke gegevens om uw surfervaring te verbeteren.